CV per a llegir

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

SECTOR SOCIAL

En aquest sector he assumit diferents responsabilitats tant en posicions de contracte laboral com de voluntariat.

Gestió i direcció d’equipaments amb relació laboral a les entitats:

Coordinació i gestió d’equips de treball, de voluntariat i de la xarxa sociocomunitària de territori.

Coordinació amb agents socials per a l’acció social coherent i unificada.

Dinamització comunitària. Intervenció socioeducativa i inclusió social. Gestió d’equipaments privats o municipals.

Programació, realització i avaluació d’activitats formatives i culturals adreçades a col·lectius intergeneracionals.

Implementació de projectes sorgits de les necessitats socioeducatives del territori. Gestió, formació i promoció de voluntariat.

Atenció i formació d’equips educatius d’infància i adolescència en alt risc d’exclusió social. Atenció a possibles degradacions en la qualitat de vida de persones grans i soles.

Inserció laboral i acompanyament a persones en alt risc d’exclusió arran d’un atur de llarga durada, privació de llibertat, baixos recursos personals… Activació d’habilitats laborals. Planificació de recerca activa de treball i reforç educatiu instrumental.

 

 • BAYT-AL-THAQAFA – Acollida de persones immigrades – 02.11.2016-actualment
 • ENGRUNES – Empresa d’inserció – 15.02.2016-04.09.2016
 • ESPORT3 – Casal municipal de Gent Gran Josep Tarradellas – 23.04.2013-11.10.2013 / Casal municipal de Gent Gran Poble -Sec – 27.05.2013-16.02.2015
 • CENTRE OBERT TRIA – Fundació Privada Catalana Comtal 01.09.2011-31.08.2012
 • CENTRE PASSATGE – Fundació Privada Viarany –01.08.2006-31.07.2011
 • BIBLIOTHÈQUE KARIBUNI – ITAC R. D. Congo –01.01.1999-25.09.2005

Coordinació o altres tasques en entitats socials com a voluntària:

 • SOSTRE (Acollida a la Barceloneta)  – Acompanyament a persones sense sostre 01.11.2012-31.01.2014 / 27.02.2018 actualment
 • PROJECTE HOMEAcompanyament en la inclusió a persones amb addiccions. Entrevistes de reconeixement de la història de consum i de rehabilitació.  – 01.09.2015 – 30.10.2016
 • LA TROBADA (ALEI) – Planificació d’activitats de promoció i desenvolupament personal a persones en risc d’exclusió – 01.06.2015 – 15.02.2016
 • FCVS (Federació Catalana de Voluntariat Social) – Coordinació territorial i membre del consell directiu – 01.04.2010-01.10.2014
 • CAB (Consell d’Associacions de Barcelona) – Membre de la Junta 01.04.2010-01.10.2014
 • 900ROSA Acompanyament telefònic per a VIH i ITS – 01.12.2012-31.12.2013
 • BANA YA POVEDAInclusió d’infants del carrer – Kinshasa / R.D.C. – 01.09.1999-25.09.2005
 • CENTRE PASSATGE ESPLAI Monitora i Directora – Barcelona – 01.09.1983-31.07.1994

 SECTOR EDUCATIU

Plans formatius per a usuaris reals i potencials dels projectes comunitaris i culturals.

Elaboració de material educatiu i didàctic.Grups de creació de pensament i reflexió sobre necessitats de l’entorn.

Tècniques d’estudi, organització d’una biblioteca.

Transmissió dels continguts apresos.

Formació de professorat de secundària.

Continguts lingüístics i culturals de castellà, adreçats a estudiants no castellanoparlants.

 • Editorial Cruïlla. Elaboració de materiral educatiu per a ESO, material de suport per al docent.
 • Elaborar el Pla de voluntariat /Iniciació al voluntariat / Gestió del vol. 12.12.2012-actualment
 • ESCOLA PIA CATALUNYA. Elaboració Manual Cultura Religiosa per ESO. 06.10.2014-31.10.2015
 • CENTRE PASSATGE Coordinació equip docent de voluntariat del Centre Passatge. 01.10.2005-31.07.2011
 • ISP (Institut Supérieur Pédagogique) – Literatura comparada – Kinshasa – R. D. del Congo. 01.08.1999-30.09.2001
 • Ambaixada d’Espanya en R.D.C. Programa vinculat amb l’AECI per a la promoció de la llengua i cultures espanyoles a Kinshasa. 01.02.1999-31.12.2001
 • Diversos tallers formatius adreçats a col·lectius educadors a l’Àfrica subsahariana, 2006 – 2008

 

FORMACIÓ

Moodle per a formadors/formadores: PFAVC – 30h – juny 2016

Professora de castellà per a adults: International House Barcelona – 120 hores – febrer 2014

Agent comunitari de salut i drets humans: CLGTB de Catalunya – 80 hores – juny 2012

Màster universitari: Educació per a la ciutadania i en valors – UB Facultat de pedagogia – octubre 2011

Educació social: Habilitació CEESC – abril 2010. Col·legiada n.: 9518

Postgrau universitari: Direcció i gestió d’institucions, empreses i plataformes culturals – Universitat Pompeu Fabra. IDEC – juny 2006

Doctorat: Filologia Romànica General – UB Facultat de filologia – desembre 1998

Llicenciatura: Filologia Romànica medieval – UB Facultat de filologia – juny 1992

Lleure educatiu: Escola de l’Esplai de Barcelona – Monitora 1983 – Directora 1986

Altres dades d’interès

Idiomes

Llengua materna: Català (Nivell D) i Castellà (professora ELE)

Altres idiomes: Francès (Nivell C1), Anglès (Nivell B1), Alemany i Italià (Bàsic), Àrab (Elemental)

Informàtica

Certificat d’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC 2 octubre 2012)

Word, Excel, PowerPoint, Prezi (http://bit.ly/1czZvGO),  Internet i correu electrònic com usuària habitual

Coneixements bàsics d’Access, Photoshop, Page Maker, InDesign, FreeHand

Altres

Permís de conducció B i A2, cotxe propi.

Membre fundador d’Equality Factory: http://www.equalityfactory.cat, associació que treballa l’equitat de gènere i la diversitat. Amb perspectiva multidisciplinària i intercultural.

Projectes en actiu: Àrab.

Projectes a llarg termini: : “Encaixa’t” adreçat a joves a partir de 16 anys que no han finalitzat l’ESO.

Anuncis